Privaatsuseeskiri

Siit saad teada, milliseid isikuandmeid kogume, milleks neid kasutame ja kes andmetele ligi pääsevad.

Isikuandmete kogumine ja kasutamine

Isikuandmed on igasugune füüsilise isikuga otseselt või kaudselt seotud teave, mida me kogume ja töötleme füüsilisele isikule teenuste osutamiseks või isikuga ühenduse võtmiseks, lepingute ja seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks. Lähtume isikuandmete töötlemisel Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrusest (EL) 2016/679 ja Eesti isikuandmete kaitse seadusest.

Isikuandmete kogumise viisid:

Kogume isikuandmeid läbi veebilehe broneerimisvormi, e-maili teel, kohtumisel või telefoni teel. Ehk siis, kui esitad meie veebilehel või mõnes muus kohas (nt vasuvõturuumis, kontoris) kontaktandmed (sh oma nimi, isikukood, postiaadress, telefoninumber, e-posti aadress, eelistatud suhtluskanal).

Andmete töötlemise viisid:

Kooskõlas isikuandmete kaitse seadusega säilitame isikuandmeid ainult meie teenuste toimimise jaoks vajalikus ulatuses.

Oma isiku tuvastamiseks esitamisega annad nõusoleku, et:

Andmete turvalisus

Kinnitame, et töötleme andmeid vaid seaduses ette nähtud viisidel ja tagame turvalisuse isikuandmete töötlemisel. Me ei väljasta sinu isikuandmeid kolmandatele osapooltele (v.a seaduses õigusaktidega lubatud juhtudel nt riigiasutustele). Sul on õigus igal hetkel tutvuda enda kohta käivate isikuandmetega, taotleda nende parandamist või kustutamist.

Sul on küsimusi?

Küsimuste korral või lisainfo saamiseks palun võta ühendust: info@loonamanor.ee

Mõisted